Cao Gezondheidscentra

Hier vindt u de vigerende Cao Gezondheidscentra / AHG. De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019.

Per 1 maart 2019 is de Cao Gezondheidscentra/AHG beëindigd. Per 1 juni 2019 is een groot deel van de werknemers over gegaan naar de de Cao Huisartsenzorg. Voor medewerkers die niet overgaan naar de Cao Huisartsenzorg (zoals huisartsen en andere beroepsgroepen) geldt de nawerking van de Cao Gezondheidscentra/AHG totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Werknemers kunnen bij hun eigen werkgever nadere informatie krijgen. Werkgevers kunnen voor informatie terecht bij InEen

CAO Gezondheidscentra Algemeen

CAO Gezondheidscentra Huisartsen