Onze activiteiten

Alle activiteiten die de SSFG uitvoert zijn erop gericht om de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid bij de gezondheidscentra te stimuleren.

De activiteiten die de Stichting gaat uitvoeren om dit doel te bereiken zijn:

  1. Het initiëren, uitvoeren en begeleiden van activiteiten en projecten op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, scholing en sociaal beleid.
  2. Het initiëren, begeleiden en publiceren van onderzoek op deze terreinen.
  3. De informatie- en communicatievoorziening verzorgen voor alle werkgevers en werknemers in de branche op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaalbeleid.


Activiteiten op dit moment: 

  • Neemt de SSFG de actualisering van de functiewaardering voor de gezondheidscentra (FIG) ter hand. Dit wordt nauw afgestemd met de functiewaardering van de Cao Huisartsenzorg. 
  • SSFG werkt op onderdelen nauw samen met SSFH, het sociaal fonds dat gelieerd is aan de Cao Huisartsenzorg. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de functie en werkbeleving van de triagist, het project over de toekomst POH-somatiek, het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van VWS en activiteiten op het terrein van arbeidsmarkt, beroepsopleidingen en stages. 
  • Het bestuur onderzoekt verder de mogelijkheid om nascholing en HR-producten te laten ontwikkelen voor het bijhouden van de vakbekwaamheid van medewerkers bij gezondheidscentra. Ook wordt overwogen samen met SSFH te investeren in een instrument ‘skillmix’. Daarmee kunnen de medewerker en het gezondheidscentrum de capaciteit en deskundigheid die wordt ingezet beter afstemmen op de zorgvraag/populatie.