SSFG Symposium drukbezocht

Op 12 september vond het tweede SSFG Symposium plaats. Een middag waarop ruim 50 deelnemers, van bestuurders en PVT-vertegenwoordigers tot huisartsen, zich gezamenlijk bogen over de belangrijkste uitdaging voor het gezondheidscentrum.

Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen beet het spits af met een presenstatie over de ontwikkelingen in de zorg en in de gezondheidscentra en de gevolgen daarvan voor patiënt, zorgverlener en gezondheidscentrum. Gezondheidscentra staan voor de uitdaging om meer zorg op maat te leveren, zorgverleners meer de rol als coach/ gids te laten nemen en meer tijd per patiënt vrij te maken. Een flinke uitdaging in een krappe arbeidsmarkt waarin de werkdruk nu al hoog is. Kansen hierbij liggen, volgens Anoeska Mosterdijk, met name in het vormgeven van wijkgerichte multidisciplinaire samenwerking, het tonen van goed werkgeverschap door aandacht voor duurzame inzetbaarheid en ondersteunen van zorgprofessionals bij deze transitie en ook door te kijken naar innovaties en zorgvernieuwing. Hierna volgenden deelnemers drie workshops.

Werken in het gezondheidscentrum loont
De workshop Huisarts in het gezondheidscentrum kende een primeur met het presenteren van de resultaten uit het onderzoek naar de positie van huisartsen in loondienst ten opzichte van andere huisartsen. Het onderzoek geeft onder andere inzicht in de beweegredenen van huisartsen om wel of niet voor het werken in gezondheidscentra te kiezen en vergelijkt ook de financiële kant. De resultaten uit het onderzoek zijn verwerkt in de flyer en factsheet ‘Kiezen voor het gezondheidscentrum’. Een handig hulpmiddel voor gezondheidscentra om in te zetten in gesprekken met huisartsen die ze in dienst willen nemen.

Duurzame inzetbaarheid
Samen met Erik Schouten en Evelien van der Veken van bureau Leeuwendaal gingen de deelnemers met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag via de digitale discussieversneller Primoforum. De resultaten van de workshop zullen worden gebruikt bij het maken van een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid voor de gezondheidscentra. De deelnemers beoordelen de huidige stand van duurzame inzetbaarheid binnen hun gezondheidscentrum gemiddeld met het rapportcijfer 6. De drie onderscheiden aspecten lichamelijke en geestelijke vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan, en aanpassen aan (arbeidsmarkt)ontwikkelingen verdienen volgens de deelnemers in vrijwel gelijke mate aandacht in het te maken plan van aanpak.

Op basis van een serie voorgesprekken presenteerden de workshopleiders een lijstje mogelijke onderdelen van het plan. Daarvan scoren bij de deelnemers het hoogst: (1) campagne om het arbeidsmarktimago te verbeteren, (2) verbeteren van de kwaliteit van de beroepsopleidingen, (3) moderniseren van de jaarlijkse (loopbaan)gesprekssystematiek, (4) aanbieden van incompany workshops gericht op bewustwording/verdieping, en (5) aanbieden van individueel loopbaanadvies. Naast deze concrete punten noemen veel deelnemers het belang voor duurzame inzetbaarheid van ‘zachte’ zaken als goed werkgeverschap, eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, samenwerking, sfeer, waardering, het vieren van successen etc.

Werkdruk
Clasien Timmer, teamleider bij Gezondheidscentrum Maarssenbroek lichtte toe hoe zij gestructureerd schakelen op het tegengaan van werkdruk. Bij hen is werkdruk een vast onderdeel in het functionerings- en het jaargesprek. Haar tips zijn vooral, signaleer de werkdruk, onderzoek waar het probleem ligt, breng je processen in kaart en kijk waar het LEAN kan. Maar vooral, pak dit niet alleen op maar als team. Maak het bespreekbaar, neem hier de tijd voor en laat het team met de oplossingen komen want zelfbedachte oplossingen werken beter.

Het was een mooie middag waarin deelnemers veel ervaringen en inzichten konden uitwisselen over deze drie belangrijke en actuele thema’s. En waarin deelnemers ook een bijdrage hebben geleverd aan het verder  uitdenken van een aanpak voor duurzame inzetbaarheid voor gezondheidscentra. Klik hier voor een video impressie van het symposium.
 

Bijgevoegd de presentaties van de inleiding, de workshops, de tips en aanvullingen uit de workshops en de flyer en factsheet: ‘Kiezen voor het gezondheidscentrum’.