Veelgestelde vragen

1] Nu de stagevergoeding voor doktersassistenten niet meer bij SSFG te verkrijgen is, waar kan ik dan terecht?

De stagevergoeding voor doktersassistenten is aan te vragen via www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

 

2] Wat is de reden dat er over 2021 geen vergoeding in de meerkosten voor de inning van SSFH en stagevergoeding voor Mbo-stagiairs en Coschappen meer wordt uitgekeerd?

De Cao Gezondheidscentra/AHG is per 1 maart 2019 door de werkgevers opgezegd. De aan deze Cao gekoppelde Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) wordt daarom opgeheven.

Een groot deel van de werknemers is overgegaan naar de Cao Huisartsenzorg en daarmee naar het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Over andere groepen werknemers vindt nog overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties plaats.

Vanaf 1 januari 2019 heeft SSFG de werkgeversbijdrage niet meer geïnd waardoor het fonds sindsdien dus geen inkomsten meer heeft. De reserves van het fonds zijn in 2019 en 2020 ingezet voor het voortzetten van de verschillende subsidieregelingen voor stagiairs en coassistenten en voor diverse projecten ten behoeve van de positie van werkgevers en werknemers.

SSFG sluit zijn werkzaamheden begin 2021 af met het publiceren van een onderzoek naar de historische betekenis van gezondheidscentra voor de gezondheidszorg met ook een blik in de toekomst en de blijvende waarden. Dit zal gepaard gaan met een congres of manifestatie, de vorm hiervan zal afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.

De komende opheffing van SSFG betekent dat de bestaande subsidieregelingen per 1 januari 2021 worden beëindigd. Het betreft de vergoeding voor stages van coassistenten en van Mbo-stagiairs tandartsassistent en apothekersassistent. Declaraties kunnen ingediend worden voor de stages tot uiterlijk 31 december 2020. De uiterste datum voor het indienen van declaraties is 1 maart 2021 (via www.ssfg.nl/vergoedingen).

Over 2020 wordt ook geen bijdrage verstrekt voor de meerkosten SSFH, zoals in 2019 nog wel is gegeven.

 

3] Tot wanneer kan ik de declaraties indienen voor de stages voor Mbo-stagiairs apothekers- en tandartsassistenten?

Declaraties kunnen ingediend worden voor de stages tot uiterlijk 31 december 2020. De uiterste datum voor het indienen van declaraties is 1 maart 2021 (via www.ssfg.nl/vergoedingen).