Vergoedingen

Van oudsher geeft SSFG een tegemoetkoming in de stagevergoeding aan coassistenten die stage lopen bij gezondheidscentra (coschap huisartsgeneeskunde).

Deze regeling wordt gecontinueerd. Vanaf 1 september 2017 geeft SSFG ook een vergoeding voor MBO-stagiairs bij gezondheidscentra. 

Wat houden de verschillende regelingen voor stagevergoeding in en aan welke voorwaarden dient u te voldoen? Het staat omschreven in twee aparte regelingen. 


U kunt direct een aanvraagformulier invullen via de onderstaande linken. U komt terecht op een platform van InEen. Zij verwerken de aanvragen namens de SSFG.

Aanvraagformulier stagevergoeding MBO-stagiair

Aanvraagformulier stagevergoeding coassistenten