Vergoedingen

De SSFG biedt drie soorten regelingen aan. Twee hebben betrekking op een tegemoetkoming in de stagevergoeding en een op de meerkosten voor de bijdrage aan het fonds SSFH.

Tegemoetkoming in meerkosten bijdrage fonds SSFH

Per 1 juni 2019 is een groot deel van de werknemers overgegaan naar de Cao Huisartsenzorg. Werkgevers betalen voor deze medewerkers een bijdrage aan het fonds SSFH. Die bijdrage is hoger dan de bijdrage die oorspronkelijk aan de SSFG werd betaald. De meerkosten kunnen werkgevers (tijdelijk) declareren bij de SSFG, middels het formulier Declaratie meerkosten bijdrage SSFH. 

U kunt direct het formulier invullen via de onderstaande linken. U komt terecht op een platform van InEen. Zij verwerken de declaraties namens de SSFG.

Formulier Declaratie meerkosten bijdrage SSFH 


Tegemoetkoming in stagevergoeding

De SSFG geeft een tegemoetkoming in de stagevergoeding aan coassistenten die stage lopen bij gezondheidscentra (coschap huisartsgeneeskunde) en ook een vergoeding voor MBO-stagiairs bij gezondheidscentra.&nbsp


Wat houden de verschillende regelingen voor stagevergoeding in en aan welke voorwaarden dient u te voldoen? Het staat omschreven in twee aparte regelingen. 


U kunt direct een aanvraagformulier invullen via de onderstaande linken. U komt terecht op een platform van InEen. Zij verwerken de aanvragen namens de SSFG.

Aanvraagformulier stagevergoeding MBO-stagiair

Aanvraagformulier stagevergoeding coassistenten