Over SSFG

De Cao Gezondheidscentra/AHG is per 1 maart 2019 door de werkgevers opgezegd. De aan deze Cao gekoppelde Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) wordt daarom opgeheven.

Een groot deel van de werknemers is overgegaan naar de Cao Huisartsenzorg en daarmee naar het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Over andere groepen werknemers vindt nog overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties plaats.

Vanaf 1 januari 2019 heeft SSFG de werkgeversbijdrage niet meer geïnd waardoor het fonds sindsdien dus geen inkomsten meer heeft. De reserves van het fonds zijn in 2019 en 2020 ingezet voor het voortzetten van de verschillende subsidieregelingen voor stagiairs en coassistenten en voor diverse projecten ten behoeve van de positie van werkgevers en werknemers.

SSFG sluit zijn werkzaamheden begin 2021 af met het publiceren van een onderzoek naar de historische betekenis van gezondheidscentra voor de gezondheidszorg met ook een blik in de toekomst en de blijvende waarden. Dit zal gepaard gaan met een congres of manifestatie, de vorm hiervan zal afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.

Bestuur SSFG

Het bestuur van SSFG bestaat uit drie vertegenwoordigers van de werknemers (FBZ en FNV) en drie namens de werkgevers, benoemd door InEen.

Twee vertegenwoordigers van werknemers:
Henk van Engelen – FNV 
Lilian de Groot – FBZ

Twee vertegenwoordigers namens werkgevers:
Hansmaarten Bolle – InEen
Francine Francke - InEen