Over SSFG

SSFG is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/AHG. SSFG is in 2016 ontstaan als een doorstart van het FOAG (Fonds Overleg Arbeidsvoorwaarden Gezondheidscentra). Aan de activiteiten van de SSFG ligt een Cao SSFG ten grondslag.

Doel 

De SSFG is er voor alle werknemers in de multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg en wil met haar activiteiten de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid binnen gezondheidscentra stimuleren. 

De activiteiten die de Stichting gaat uitvoeren om dit doel te bereiken zijn:

  1. Het initiëren, uitvoeren en begeleiden van activiteiten en projecten op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, scholing en sociaal beleid.
  2. Het initiëren, begeleiden en publiceren van onderzoek op deze terreinen.
  3. De informatie- en communicatievoorziening verzorgen voor alle werkgevers en werknemers in de branche op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaalbeleid. 

Financiën

In de Cao Gezondheidscentra/AHG is afgesproken dat werkgevers/gezondheidscentra 0,1% van de loonsom afdragen aan SSFG, dat is jaarlijks totaal ongeveer €120.000,=. Verder beschikt SSFG vanuit het verleden over een reserve die verkregen is uit de opheffing van sectorfondsen zorg en welzijn. 

Bestuur SSFG

Het bestuur van SSFG bestaat uit drie vertegenwoordigers van de werknemers (FBZ en FNV) en drie namens de werkgevers, benoemd door InEen.

Drie vertegenwoordigers van werknemers:
Henk van Engelen – FNV 
Lilian de Groot – FBZ
Kees Gillis - NVDA 

Drie vertegenwoordigers namens werkgevers:
Hansmaarten Bolle – InEen
Puck Fillekes – InEen
Francine Francke - InEen